top of page

Advocaat Pierre Scheerlinck

KENNISMAKING & VISIE

Advocaat Pierre Scheerlinck

Geboren te Oudenaarde op 16 juni 1960 behaalde Pierre SCHEERLINCK, na zijn grieks-latijns humaniora, zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Rijksuniversiteit Gent.

Hij startte zijn loopbaan als jurist bij een Belgische verzekeringsmaatschappij. Na zijn stage aan de Balie te Oudenaarde richtte hij in 1990 zijn eigen kantoor op.

Hij is gewezen lid van de Raad van de Orde bij de Balie te Oudenaarde.

U kan bij Pierre SCHEERLINCK terecht voor juridisch advies, professionele bijstand bij onderhandelingen en indien nodig, bij het voeren van gerechtelijke procedures.

Voor Pierre SCHEERLINCK staat de individuele, pragmatische en oplossingsgerichte aanpak van elk dossier centraal.

Vanuit zijn meer dan 30-jarige ervaring wordt het probleem in kwestie met de cliënt grondig besproken. De cliënt krijgt daarbij de gelegenheid om uitvoerig zijn verhaal te doen. Vervolgens worden de te bereiken objectieven omlijnd, de verschillende mogelijkheden daartoe toegelicht en tenslotte de te volgen strategie bepaald.

Dit is tevens het ogenblik waarop de raming van te verwachten kosten en erelonen ter sprake komt.

Waar mogelijk staat Pierre SCHEERLINCK een minnelijke regeling voor en onderneemt hij, steeds in samenspraak met de cliënt, alle pogingen om tot een redelijke en voor de cliënt aanvaardbare oplossing te komen.

Indien een minnelijke regeling niet aan de orde is of bij gebrek aan medewerking door de andere betrokken partij(en) niet mogelijk, wordt voluit ingezet op een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Welke weg er ook dient gevolgd om tot een oplossing te komen, het rechtmatig belang van de cliënt wordt steeds met de meeste zorg en in voortdurende samenspraak met hem verdedigd.

bottom of page