top of page

Advocaat Pierre Scheerlinck

VOORKEURMATERIES

Pierre SCHEERLINCK bouwde doorheen de jaren een ruime ervaring op. Vandaag kan U rekenen op zijn waardevolle expertise in navolgende materies :

aansprakelijkheidsrecht :

 • gemeenrechtelijke aansprakelijkheid (als benadeelde of als (vermeende) verantwoordelijke/aansprakelijke) in zowel strafrechtelijke procedures (voor Politierechtbank en/of Correctionele Rechtbank) als burgerrechtelijke procedures (voor Vredegerecht of Rechtbank van Eerste Aanleg en/of Ondernemingsrechtbank)

 • contractuele aansprakelijkheid (bij niet of niet correcte uitvoering van de contractuele verplichtingen door andere contractpartij) en overige contractuele betwistingen (zoals bijvoorbeeld bij koop, huur, lening, borgstelling, aanneming van werk, lastgeving e.a)

 • medische aansprakelijkheid ; productaansprakelijkheid

schadevergoedingsrecht : 

 • o.a. naar aanleiding van lichamelijke en/of materiële schade bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen of andere schadeverwekkende feiten

verzekeringsrecht : 

 • betwistingen als benadeelde ten aanzien van verzekeraar van derde-aansprakelijke

 • betwistingen als verzekerde tegen eigen verzekeraar (bij betwisting waarborg of verhaalsrecht)

aannemingsrecht en bouwgeschillen : 

 • als bouwheer/opdrachtgever

 • aansprakelijkheid aannemers en architecten

zakenrecht : 

 • betwistingen in verband met eigendomsrecht en/of mede-eigendom

 • betwistingen in verband met andere zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden …)

 • burenhinder en/of schade of aansprakelijkheid uit nabuurschap

Is één of ander niet duidelijk of vindt U uw juridisch probleem niet terug in hogerstaand overzicht, neem dan gerust contact op met Pierre SCHEERLINCK. Uiteraard kan U bij hem ook terecht voor andere juridische vragen of geschillen. Hij gaat dan na of hij U nuttige bijstand kan verlenen. Een vraag daaromtrent is steeds vrijblijvend ! Desgevallend verwijst hij U kosteloos door naar gespecialiseerde confraters met wie hij regelmatig samenwerkt.

bottom of page